کویر آران و بیدگل

کویر آران و بیدگل

مذا ينتج عن اندماج طاقع نوويه و كهربائيه

کویر آران و بیدگل 57761